Aanvraagprocedure

Per jaar wordt er 2 keer vergaderd waarbij de aanvragen voor subsidie besproken en af- of toegewezen worden. In de subsidieaanvraag moet de volgende informatie verwerkt zijn:

  • Naam van de organisatie/stichting en naam van de aanvrager
  • E-mailadres, postadres en telefoonnummer
  • Eventueel website adres
  • Inschrijving Kamer van Koophandel
  • Kopie van de oprichtingsakte
  • Recent jaarverslag
  • Overzicht van de bestuurssamenstelling
  • Duidelijke doch beknopte omschrijving van het project, de doelstellingen, de doelgroep, datum van project en tijdsspanne indien van toepassing
  • Financiële begroting van het project
  • Namen van andere fondsen/overheden waarbij aanvragen voor het project zijn aangevraagd en de omvang van de aanvragen.

De aanvraag kan per post of per email ingediend te worden..