Bestuur

Voorzitter dhr. M.C.J. van Pernis
Secretaris mw. M. Jansen-van Buren
Penningmeester dhr. J.W. Gelderblom

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.